Tryton: de la A a la Z

Què és Tryton?

En termes generals, Tryton és una plataforma d’aplicacions informàtiques d’alt nivell. És un sistema de tres nivells sobre el qual es construeix un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP). Aquesta solució empresarial actua mitjançant conjunts de mòduls Tryton.

Els tres nivells de l’arquitectura de Tryton inclouen:

 • Tryton – El client tryton

 • Trytond: el servidor tryton

 • Sistema de gestió de bases de dades

La plataforma i els mòduls oficials tenen llicència GPLv3. Són solucions de codi obert i existeixen com a programari lliure.

Bàsicament, Tryton ofereix alguns mòduls essencials que es poden importar directament a una empresa i que es poden ampliar per millorar la funcionalitat.

L’origen de Tryton es remunta a la bifurcació de la versió 4.2 de TinyERP, més tard rebatejada com a Odoo. Tryton es va llançar al públic per primera vegada el novembre de 2008.

Mòduls oficials

Els mòduls oficials ofereixen cobertura per als camps funcionals següents:

 • Comptabilitat

 • Gestió de projectes

 • Facturació

 • Gestió de vendes

 • Gestió d’inventari

 • Gestió de compres

 • Comptabilitat analítica

 • Gestió de leads i oportunitats

 • Planificació de recursos de fabricació

Especificacions tècniques de Tryton

A part del sistema de gestió de bases de dades, totes les aplicacions de Tryton, inclosos el client i el servidor, estan escrites en Python, un popular llenguatge de programació de codi obert. El client Tryton utilitza GTK+ com a conjunt d’eines gràfiques. El marc està disponible per a tots els sistemes operatius principals, inclosos Linux, Windows i OS X. A part d’això, existeix una versió autònoma per a Tryton Server i Client i s’anomena Neso.

El Tryton Core proporciona els requisits per excel·lència de la majoria d’aplicacions empresarials. Tanmateix, el marc té un propòsit força general i no està vinculat a cap camp funcional específic.

El marc general consta de:

1. Persistència de les dades

La persistència de les dades significa que s’accedeix a la informació amb poca freqüència i no se sol modificar. Tryton garanteix la persistència de dades, com ara la informació del client, mitjançant l’ús d’objectes d’accés que es coneixen com a models. Els models permeten un fàcil accés, migració i creació de registres.

2. Gestió d’usuaris

El nucli de Tryton té una funcionalitat integrada de funcions base que gestiona la gestió d’usuaris, inclosa la gestió de grups d’usuaris, regles d’accés de models i registres, etc.

3. Motor de flux de treball

Un motor de flux de treball és un marc de programari que pot automatitzar un o diversos processos. Aquests processos solen estar relacionats amb el negoci. Tot i que alguns dels passos d’automatització poden necessitar intervenció humana, però la majoria de les funcions les gestiona l’aplicació. En el cas de Tryton, el motor de flux de treball predeterminat permet a l’aplicació activar un flux de treball en un model de negoci existent o configurar-ne un de nou.

4. Motor d’informes

El motor d’informes de Tryton es basa en Python-Relatorio, una biblioteca de plantilles que genera fàcilment diferents formats de fitxer, com ara.odt,.ods,.png, etc. També utilitzava aquests fitxers com a plantilles i, al seu torn, genera informes en formats ODT o PDF. .

5. Internacionalització

Tryton és fàcilment accessible en tots els idiomes principals del món, com ara anglès, alemany, espanyol, francès, italià i català. A més, les noves traduccions es poden importar directament des de la interfície del client.

6. Historialització de dades

Ampliant la seva funcionalitat com a plataforma d’aplicacions empresarials, Tryton permet habilitar dades històriques per a qualsevol model de negoci. Això ajuda a accedir a registres dinàmics històrics per a qualsevol període de temps, fent informes i generant clients potencials fàcilment.

7. Suport al protocol

Tryton té suport integrat per a la creació i versions distribuïdes (DAV). Admet CalDAV, WebDAV i CardDAV, de manera que permet la gestió immediata de documents i la sincronització de calendari i contactes.

A més d’això, Tryton també inclou:

 • Independència de la base de dades

 • Suport per als protocols JSON-RPC i XML-RPC

 • Mecanisme de migració automàtic que permet actualitzar l’esquema de la base de dades sense cap intervenció humana.

 • Modularitat avançada

Tryton o no a Tryton

Tot i que hi ha una sèrie de factors que fan que l’ús de Tryton sigui avantatjós.

Donem una mica de llum sobre els avantatges i els contres d’utilitzar Tryton.

Així que Tryton

a. Estabilitat i Qualitat

 • Test unitari

 • Compliment PEP 8

 • La branca de desenvolupament sempre es pot executar

 • Mòduls de paquets separats que es poden actualitzar de manera independent

 • Restriccions millorades, com ara l’accés dret a la cascada d’eliminació, la validació dinàmica de l’estat requerit i la validació de dígits decimals.

b. Mecanisme de migració automàtica

c. Modularitat independent

d. Seguretat

 • Suport SSL a NetRPC

 • Petjada i validació del certificat

e. Motor d’informes únics

f. Debats oberts abans de nous desenvolupaments de l’equip.

g. Format de traducció únic.

No tan Tryton

a. No hi ha mòdul de producció i l’OpenERP no és altament funcional.

b. Manca de més funcions de CRM.

c. No hi ha suport de client web, excepte l’ús amb Django.

d. Es requereix un desenvolupament personalitzat en alguns mòduls de Tryton. De moment, només hi ha fonts disponibles i no hi ha paquets.

e. Falta de documentació adequada

Essencialment una plataforma de solucions empresarials, Tryton també es pot ampliar com a plataforma per a altres solucions que no siguin simplement ERP. Alguns exemples destacats d’usuaris de Tryton inclouen GNU Health, una plataforma d’informació hospitalària basada en Tryton.

L’objectiu de Tryton no és crear un competidor directe sinó oferir una nova manera d’abordar el problema de programar un programari empresarial. La idea és afavorir una solució sòlida i coherent per sobre de funcions més avantguardistes

¿Que te ha parecido?

Deja un comentario